4cSolutions

4cSolutions, opgericht door Eugène Tijhaar, is een onafhankelijke partner die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Overheden staan op verschillende vakgebieden dagelijks voor uitdagingen. Of het nu op het gebied van Belastingen, WOZ, Financiën, Vastgoed, Bouw, Milieu of Sociale Zaken is. Er moeten oplossingen worden gezocht voor bestaande en nieuwe vragen.

Als onafhankelijke partner zorgt 4cSolutions voor een antwoord op uw vraag. Termen als ontzorgen, transparante en adequate communicatie en waardecreatie zijn voor ons essentieel en vormen het fundament onder 4cSolutions.
Voor meer informatie en achtergronden check de 4c’s.

Contact
Eugene@4csolutions.nl
M: 06 - 106 445 09